Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

CELE PROJEKTU:

Realizacja stażu zawodowego w firmie europejskiej, co pozwoli uczestnikom na:

  • wzrost praktycznych umiejętności zawodowych oraz weryfikację nabytej wiedzy w rzeczywistych warunkach pracy,
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, także zawodowym, w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami Europy,
  • zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą,
  • poszerzenie wiedzy na temat innych kultur i krajów, kształtowanie postaw proeuropejskich i społecznych,
  • nawiązywania kontaktów międzynarodowych, aktywne uczestnictwo w życiu społ. i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości,
  • zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas nauki za granicą, dzięki certyfikatowi Europass, Indywidualnemu Wykazowi Osiągnięć (ECVET),
  • współpracę dyrekcji i nauczycieli przedmiotów zawodowych z przedstawicielami firm włoskich w zakresie ich oczekiwań, możliwości, programu praktyk i realizacji staży,
  • pogłębianie współpracy szkoły z lokalnym rynkiem pracy,
  • promocję szkoły i programu Erasmus Plus w środowisku zagranicznych i lokalnym.

Uczestnicy projektu to 20 uczniów klas I, II i III technikum ( technik informatyk, technik rachunkowości i technik fotografii i multimediów) kształcący się w ZSP w Krośnie Odrzańskim. Po zajęciach przygotowawczych (językowych, kulturoznawczych i przygotowujących mentalnie do wyjazdu) uczestnicy wyjadą na 4 tygodniowy staż. We Włoszech poznają obyczaje,  kulturę,  rozwiną praktyczną znajomość języka angielskiego, a może nawet nauczą się włoskiego.

KONIEC STAŻU

Dziś zakończyliśmy staże i praktyki. Otrzymaliśmy certyfikaty, pożegnaliśmy naszych szefów i opiekunów oraz pracowników Sistema Turismo. Zdaliśmy egzamin z samodzielności, potwierdziliśmy swe umiejętności, wiele się nauczyliśmy. Jesteśmy odważniejsi, pewniejsi siebie, więcej o sobie wiemy. Zżyliśmy się ze sobą. Cieszymy się, że mogliśmy poznać Rimini i inne ciekawe miejsca oraz otwartych, pogodnych Włochów. Dziękujemy wszystkim za życzliwość i wyrozumiałość. Czas do domu.